Logo Biscuits à la carte

Contact informatie


Adres horecazaak waarop we de bestelde prijzen uit de webshop mogen leveren:

Gegevens

(?)U hebt het recht tot inzage, rectificatie, schrapping of beperking van gebruik van uw persoonsgegevens alsook kunt u steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit – meer uitleg vindt u in onze Privacybeleid.